Portfolio > Clay Work

Teapot
porcelain
2014
Granite Glazed Jar
white stoneware
2014
Wood Fired Bowl
white stoneware
2014
Wood Fired Jars
white stoneware
2014
Wood Fired Cups
porcelain
2014
Wood Fired Vase
stoneware
2014
Wood Fired Bowl
white stoneware
2014
Wood Fired Mugs
white stoneware
2014
Bright Yellow Crystalline Vase
crystalline fired porcelain
2014
Kotler Bowl
cone 10 gas fired porcelain
2014
Black Lines Tumbler
cone 10 gas fired porcelain
2014
Wood-fired Pitcher
wood-fired porcelain
2014
Wood-fired Bowls
wood-fired porcelain
2014
Wood-fired Mugs
wood-fired porcelain
2014
Wood-Fired Pitcher
wood-fired porcelain
2014
Black Line Plate
porcelain
2013
Group of Crystalline Vases
crystalline fired porcelain
2013
Crystalline Pitcher
crystalline fired porcelain
2013
Wood-Fired Bowls
wood-fired porcelain
2013
Crystalline Vases
Crystalline fired porcelain
2013
Kotler Ceramic Bowl
porcelain
2013
Green Thrown Bowl
Stoneware
2007
Raku Vase
Raku Fired Stoneware
2007
Bowl
2008